Wednesday, December 7, 2016

Cấp hạng của cuộc khảo sát giáo dục toàn cầu

Ba năm một lần bắt đầu lần 1 từ năm 2000 với 43 nước tham gia, lần 2 2003 41 nước, lần 3 2006 57 nước, lần 4 2009 75 nước, lần 5 2012 65 nước, lần 6 2015 70 nước.
Vào ngày 06.12.2016, tổ chức OECD đã công bố kết quả của cuộc khảo sát năm 2015. Hơn nữa triệu học sinh (540 000) tuổi 15 năm 3 tháng đến 16 tuổi 2 tháng đại diện cho khoảng 29 triệu học sinh cùng tuổi của 70 nước đã tham gia cuộc khảo sát do họ tổ chức. Kết quả này nhằm mục đích cung cấp đều đặn cho các nước tham gia thông tin về kỹ năng cơ bản của học sinh, nhằm phản ảnh về hiệu quả của hệ thống giáo dục. Căn cứ vào chẩn đoán này các nước có thể từng bước cải thiện hệ thống giáo dục của nước mình cũng như so sánh với các quốc gia có hệ thống giáo dục hạng cao hơn để học hỏi phương pháp giáo dục tốt đẹp hơn.
Cuộc khảo sát không dựa trên cấp lớp học mà theo tuổi nhằm sát định kiến thức đã thâu nhập được và khả năng phân tích vấn đề một cách có hiệu quả nhứt, ứng dụng những gì đã học vào tình huống thực tiễn để giải quyết vấn đề cũng như trình độ đáp ứng với những thử thách thực tế trong cuộc sống và trong xã hội hiện đại.
Trọng tâm chính là đo trình độ của thí sinh về các môn khoa học, toán, từ ngữ đọc hiểu. Môn đọc hiểu sẽ là trọng tâm của kỳ khảo sát 2018, toán học 2021 và môn khoa học năm 2024.
Cuộc kiểm tra kéo dài 2 tiếng, môn trọng tâm sẽ chiếm 2/3 thời gian tức là 1 giờ để trả lời câu hỏi, 5 phút nghỉ, sau đó 1 giờ cho 2 môn còn lại, nghỉ 15 phút sau đó 50 phút để điền các câu hỏi có liên quan đến bản thân như: giới tính, động lực học, trình độ học thức, nghề nghiệp của cha mẹ, quốc gia sinh ra, tiếng mẹ đẻ. Các giáo viên chủ nhiệm cũng điền vào một bản các câu hỏi có liên quan đến trường. Tất cả đều được vô danh hoá. Để so sánh trình độ giữa nam sinh và nữ sinh, xuất thân từ gia đình giàu nghèo trong xã hội, con của gia đình định cư.
Bắt đầu năm 2015 cuộc trắc nghiệm thông qua máy tính điện tử (computer), chỉ có một số ít nước không có điều kiện sử dụng máy tính thì mới dùng phiên bản giấy.
Việt Nam bắt đầu tham gia cuộc đọ sức giáo dục quốc tế này vào năm 2012.

Thủ tục và sự chọn học sinh tiến hành và hoàn tất một năm trước khi thi. Thông thường cuộc khảo sát diễn ra vào tháng 4, tháng 5. Tất cả các thủ tục có liên quan đến cuộc khảo sát đều được giám sát nghiêm ngặt ở mỗi quốc gia.
1/ Ở các nước đăng ký tham gia, OECD chọn 150 trường và 6300 học sinh phù hợp với tiêu chuẩn.
2/ Tất cả các nước tham gia đều có bộ đề thi giống nhau được dịch ra ngôn ngữ của từng nước.

Kết quả 2015 với trọng tâm Khoa học. Điểm và hạng đầy đủ xem bên dưới.

Khoa học. Điểm trung bình là 493.
Hạng 1 Xin-ga-por 556 điểm
Hạng 2 Nhựt 538 điểm
Hạng 3 Estonia 534 điểm
Hạng 4 Đài loan 532 điểm
Hạng 5 Phần lan 531 điểm
Hạng 6 *Macao 529 điểm
Hạng 7 Gia nã đại 528 điểm
Hạng 8 Việt nam 525 điểm
Hạng 9 Hồng kông 523 điểm
Hạng 10 Tàu vùng Bắc kinh, Giang tô, Thượng hải, Quảng đông 518 điểm
...
Hạng bét Cộng hoà Dominica 332 điểm. Dominica gồm 2/3 hòn đảo nằm giữa Đại tây dương và Ca-ri-bê. 70% dân số là hậu sanh của nô lệ từ Phi Châu.

*Macao thuộc tàu nhưng được hưởng chế độ tự trị ngoại trừ ngoại giao và quốc phòng thì do tàu trị. Ma-cao xưa là thuộc địa của Bồ-đào-nha, dân số 647 000, cách Hồng-kông 50km (nằm phía tây của Hồng-kông). Macao trước kia là đảo, năm 1999 được lấp biển để kết nối với đất liền của tàu.

Toán. Điểm trung bình 490.
Hạng 1 Xin-ga-por 564 điểm.
Hạng 2 Hồng Kông 548 điểm.
Hạng 3 Macao 544 điểm.
Hạng 4 Đài loan 542 điểm.
Hạng 5 Nhựt 532 điểm.
Hạng 6 Tàu vùng Bắc kinh, Giang tô, Thượng hải, Quảng đông 531 điểm.
Hạng 7 Nam Hàn 524 điểm.
Hạng 8 Thuỵ Sĩ 521 điểm.
Hạng 9 Estonia (bắc Âu) 520 điểm.
Hạng 10 Gia Nã Đại 516 điểm.
...
Hạng 21 Việt nam 495 điểm (70 nước dự thi)
...
Hạng bét  Cộng hoà Dominica 328 điểm.

Khả năng đọc điểm trung bình 493.
Hạng 1 Xin-ga-por 535 điểm
Hạng 2 Hồng Kông 527 điểm
Hạng 2 Gia nã đại 527 điểm
Hạng 4 Phần lan 526 điểm
Hạng 5 Ái Nhĩ Lan 521 điểm
Hạng 6  Estonia (bắc Âu) 519 điểm
Hạng 7 Nam Hàn 517 điểm
Hạng 8 Nhựt 516 điểm
Hạng 9 Na-uy 513 điểm
Hạng 10 Macao 509 điểm
Hạng 10 Niu-Di-lân 509 điểm
...
Hạng 27 Tàu vùng Bắc kinh, Giang tô, Thượng hải, Quảng đông 494 điểm.
...
Hạng 30 Việt nam 487 điểm (trong 70 nước dự thi)
...
Hạng bét Cộng hoà Liban và Kosovo với 347 điểm.

OECD nguyên thủy năm 1961 gồm các nước thành viên thành lập và là các nước ở Âu châu: Ái-nhĩ-lan, Anh, Áo, Bỉ, Bồ-đào-nha, Đan mạch, Đức, Pháp, Phần-lan, Hoà-lan, Hy-lạp, Băng đảo (Iceland), Luxembourg, Na-uy, Tây-ban-nha, Thuỵ điển, Thuỵ sĩ, Ý.
Sau đó Gia-nã-đại, Mỹ, Niu-di-lân, Nhựt, Nam hàn, và một số nước đông Âu như Tiệp, Estonia, Hung, Latvia, Ba-lan, Slovenia, cũng như Thổ-nhĩ-kỳ được vào. Cho đến nay tổ chức có 35 nước thành viên. Đứng đầu của tổ chức là tổng thư ký José Gurria sanh 1950, là một nhà kinh tế và ngoại giao người Mễ. OECD được tài trợ do sự đóng góp ở mức độ khác nhau của các nước thành viên. Ngân sách tổng cộng năm 2015 là 363 triệu Euro.
44 nước không thành viên nhưng cũng được tham dự cuộc khảo sát học vấn toàn cầu PISA = Programme for International Student Assessment = Chương trình đánh giá học sinh quốc tế.
Việt Nam thuộc những nước không phải thành viên của OECD =  Organization for Economic Coorperation and Development = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Trụ sở chính tại (lâu đài) Chateau de la Muette Paris, Pháp.
* Thi về các môn khoa học, khảo sát sự hiểu biết của thí sinh về kiến thức khoa học, thu nhận kiến thức mới, giải thích hiện tượng khoa học và rút ra kết luận dựa trên dẫn chứng về các vấn đề khoa học liên quan, tương ứng vận dụng kiến thức khoa học vào các tình huống có liên quan đến khoa học.
* Khả năng đọc theo định nghĩa của OECD là đọc và hiểu, có kiến thức về ngôn ngữ. Khả năng đọc không những chỉ phụ thuộc vào tốc độ đọc, độ lưu loát, trí nhớ ngắn hạn, mà thí sinh còn phải sở hữu một số từ vựng, kỹ năng cơ bản về nhận thức những gì đã đọc.

Từ khi có cuộc khảo sát PISA đến nay, các nước Á Châu luôn luôn đạt được những hạng 1/3 trên trung bình. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ như Thái (10% dân số theo hồi giáo), hai nước có đa số dân theo hồi giáo Mã-lai (61,3%) và In-đô (87,2%) đứng những hạng dưới trung bình hay gần bét.
2015 có 70 nước tham gia, về môn khoa học: Thái hạng 54, In-đô hạng 62/70. Môn toán: Thái hạng 54, In-đô hạng 63/70. Đọc hiểu: Thái hạng 57, In-đô 64/70.
2012 có 65 nước tham dự, môn khoa học: Thái hạng 48, Mã-lai hạng 53, In-đô hạng 64/65. Môn toán: Thái hạng 51, Mã-lai 53, In-đô hạng 64/65. Đọc hiểu: Thái hạng 48, Mã-lai 59, In-đô 60/65.

Phần lớn những nước Đông Âu như Kosovo phần đông tổng dân số 1,8 triệu theo hồi giáo hiện tại có rất nhiều khủng bố hồi giáo xuất thân từ nước này, Macedonia, ở Châu Mỹ La-tinh (nam Mỹ) như Peru, Ba-tây, Cô-lôm-bi-a, Ác-gen-ti-na, U-ru-guay và các nước Ả rập hồi giáo như Thổ-nhĩ-kỳ, Li-băng, An-giê-ri, Ả rập thống nhất, Tunesia, Ca-ta (Qatar) đạt những hạng thấp hay bét.

Kết quả từ 2010 đến 2012 có 65 nước dự thi. Trọng tâm là Toán học.

Toán điểm trung bình là 494.
Hạng 1 tàu thi ở Thượng hải 613 điểm
Hạng 2 Xin-ga-por 573 điểm
Hạng 3 tàu Hồng kông 561 điểm
Hạng 4 Đài loan 560 điểm
Hạng 5 Nam Hàn 554 điểm
Hạng 6 tàu Macao 538 điểm
Hạng 7 Nhựt 536 điểm
Hạng 8 Liechtenstein 535 điểm
Hạng 9 Thuỵ Sĩ 531 điểm
Hạng 10 Hoà Lan 523 điểm
Hạng 11 Estland 521 điểm
Hạng 12 Phần Lan 519 điểm
Hạng 13 Gia-Nã-Đại 518 điểm
Hạng 14 Ba Lan 518 điểm
Hạng 15 Bỉ 515 điểm
Hạng 16 Đức 514 điểm
Hạng 17 Việt Nam 511 điểm.
...
Hạng bét Peru 368 điểm.

Khoa học. Điểm trung bình là 501.
Hạng 1 tàu thi ở Thượng hải 580 điểm
Hạng 2 tàu Hồng kông 555 điểm
Hạng 3 Xin-ga-por 551 điểm
Hạng 4 Nhựt 547 điểm
Hạng 5 Phần Lan 545 điểm
Hạng 6 Estonia 541 điểm
Hạng 7 Nam Hàn 538 điểm
Hạng 8 Việt Nam 528 điểm
Hạng 9 Ba Lan 526 điểm
Hạng 10 Gia Nã Đại 525 điểm.

Khả năng đọc điểm trung bình 496.
Hạng 1 tàu thi ở Thượng hải 570 điểm
Hạng 2 tàu Hồng kông 545 điểm
Hạng 3 Xin-ga-por 542 điểm
Hạng 4 Nhựt 538 điểm
Hạng 5 Nam Hàn 536 điểm
Hạng 6 Phần Lan 524 điểm
Hạng 7 Đài loan 523 điểm
Hạng 8 Gia Nã Đại 523 điểm
Hạng 8 Ái Nhĩ Lan 523 điểm
Hạng 10 Ba Lan 518 điểm.
Hạng 11 Liechtenstein 516 điểm
Hạng 11 Estonia 516 điểm
Hạng 13 Úc 512 điểm
Hạng 13 Niu Di-lân 512 điểm
Hạng 15 Hoà Lan 511 điểm
Hạng 16 Macao 509 điểm
Hạng 16 Thuỵ Sĩ 509 điểm
Hạng 16 Bỉ 509 điểm
Hạng 19 Việt Nam 508 điểm
Hạng 19 Đức 508 điểm.
Bên dưới là toàn bộ kết quả điểm và hạng PISA lần thứ 6 đến năm 2015:Môn Khoa học, Toán, Đọc hiểu.Sunday, October 23, 2016

Hít-le ăn chay mà ác

Biểu tượng của Đức quốc xã là ký hiệu chữ vạn của Phật giáo.
Hít-le người Đức.
Hít-le là người ăn chay.
Phật là người đầu tiên biết ăn chay.

Đây là bốn truyền thuyết sai lầm, đi ngược với sự thật.

Phật không phải là người đầu tiên biết ăn chay, trước khi Phật sanh ra đời, mấy mươi năm trước đó trên thế gian đã có những triết gia nổi danh không ăn thịt, xem danh sách bên dưới. Vì vậy không phải người theo đạo Phật mới có lòng từ bi.

Biểu tượng cho sự may mắn, điều tốt đẹp swastika của đạo Phật là hai chữ Z, một đứng và một chữ Z nằm ngang vuông góc 90°.
Biểu tượng của Đức quốc xã là hai chữ S nằm nghiêng 45°. SS cũng là hai chữ viết tắt của từ SchutzStaffel (protection squad) đội ngũ bảo vệ cho Hít-le. Tính đến khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, SS có khoảng gần 800 000 thành viên, chúng cực kỳ độc ác.

Cha mẹ, tổ tiên của Hít-le người Áo, hắn được sanh đẻ tại Braunau vùng đất của Áo giáp với Hung. Đức-Áo-Hung trước và sau đệ nhị thế chiến là 3 nước riêng biệt, trước hơn nữa là ba vương quốc với ba vua. Năm 1932 Hít-le vào quốc tịch Đức để ứng cử, sau đó nắm đầu người Đức nhập Đức với Áo cùng hàng triệu đám tay sai đưa toàn thế giới vào đói, chiến tranh, chết chóc, thành phố bom đạn tiêu tan.
Trong lịch sử đã có lần lập lại người nước lân bang lên nắm quyền của nước bạn và gây tiếng tăm xấu cho nước đã chứa chấp chúng. Điển hình là bọn gốc tàu pol-pot và đám tàu đồng bọn sắp diệt chủng toàn bộ nước Cam nếu không có Việt Nam cứu. Vào đây đọc:
http://kimlong9999.blogspot.de/2010/11/truyen-thuyet-ma-ca-rong-va-ba-tuoc.html
Việt Nam phải coi chừng đề phòng bọn tàu khựa, khựa lai và tàu đang ở trong nước VN, chớ có cho nó nắm quyền hoặc nắm kinh tế, chúng hiện đang phá hủy môi trường và rừng của VN.

Theo những cận tín đã từng theo gót Hít-le thì món ăn yêu thích nhứt của Hít-le là bồ câu nướng dồn lưỡi bò xay trộn gan bò xay và hột hồ trăn (pistachio) và Hít-le đã từng nói: "Không có gì ngon hơn là món gan heo xay trộn thịt heo xay vò viên hầm".
Sở dĩ có tin đồn Hít-le ăn chay là vì khi hắn lên nắm quyền, tiệc tùng ăn những món đặc biệt của Đức là xúc xích, dồi heo, dồi máu heo, dồi gan heo, heo quay, thịt ba rọi ướp muối hun khói chiên, đùi heo luột, v.v. những món nhiều dầu mỡ làm khó tiêu và đầy hơi trong bụng và từ nhỏ Hít-le bị chứng táo bón mãn tính, hàng ngày hắn phải uống thuốc xổ. Về sau hắn bớt ăn thịt và thay vào là ăn rau cải. Tức là hắn bớt ăn thịt không phải vì do từ bi, có tâm thương hại việc giết thú vật, sự đau đớn của chúng khi bị giết, mà vì lòng ích kỷ lo cho bản thân, sức khỏe của hắn. Theo quân đội đồng minh sau đệ nhị thế chiến bắt được và hỏi cung Morell bác sĩ chuyên lo cho Hít-le thì được biết hắn uống, chích đến 74 loại thuốc. Vừa mở mắt thức dậy, bác sĩ đã chích cho hắn thuốc để kích thích như caffeine hoặc pervitin, trong ngày lại uống, chích thuốc an thần như promo-nervacit, ngoài ra còn uống thuốc trị chứng rối loạn tiêu hoá và morphium, eucodal, thuốc kích thích hô hấp, kích thích tuần hoàn của máu nikethamide, cardiazol.
Hít-le là một tên hèn, dám làm nhưng không dám chịu lãnh trách nhiệm nên trốn tránh quân đội đồng minh bằng cách tự sát. Từ năm 1942 Hít-le sợ bị ám sát bằng thuốc độc nên đã bắt 15 cô gái thay phiên nhau ăn trước những thức ăn đem dâng cho hắn. Một trong những cô gái đó là Margot Woelk sanh năm 1917, hiện vẫn còn sống (năm 1944 cô trốn về quê ở gần Bá-linh, ở đó cô bị lính Liên-xô 14 ngày hãm hiếp nên không thể có con).

Theo thống kê cho thấy những người ăn chay sống dai nếu so sánh với những người sống cùng thời.
Sau đây là danh sách 50 người ăn chay nổi danh trong 2600 năm qua.

1. Lão tử 604 TCN - 531 TCN, thọ 73 tuổi. Triết gia tàu. "Hãy đối xử tốt với con người, với động vật và thực vật. Đừng thúc ép con người và con thú cũng như đừng gây đau khổ cho người và thú vật".
"Thời gian tạo ra vạn vật. Nếu nói: tôi không có thời gian để làm điều gì đó, đồng nghĩa với nói: tôi không muốn làm điều đó".
"Nếu có kiên nhẫn chờ đợi bùn lắng đáy, thì sẽ thấy được nước trong".
2. Pythagoras of Samos sanh khoảng 580 TCN - mất 500 TCN, thọ 80 tuổi. Triết gia, học giả toán học người Hy lạp, nổi tiếng với định lý toán học mang tên của ông. Ông đã sống hơn 2500 năm trước đây, ăn uống với chế độ "không thịt" được gọi là "chế độ ăn kiêng Pythagoras". Để lại câu:
"Khi con người còn thảm sát thú vật, thì họ sẽ còn giết lẫn nhau. Ai gieo mầm giết hại và đem lại đau đớn đến cho thú vật, thì họ không thể gặt hái được niềm vui và tình thương yêu".
"Ai cắt cổ con bò với tiếng gầm rú và sự sợ hãi của nó mà như kẻ điếc, ai lạnh lùng trước sự la hét của súc vật khi bị giết, ai ăn gà chim khi chính tay họ đã đưa thóc gạo nuôi chúng. Những người như vậy còn khác bao nhiêu xa với những tội phạm giết người".
3. Phật/Siddhartha Gautama sanh khoảng 563 trước công nguyên tại Lumbini Nepal - mất 483 TCN tại Ấn độ. Thọ khoảng 80 tuổi. Đức Phật đã hành trình trong vòng 25 năm như một người ăn xin, cuối cùng đã giác ngộ. Ông nói với các đệ tử rằng:
"Cần thiết hơn hết là không gây đau đớn cho sinh vật và làm những gì có thể làm được để giảm bớt đau khổ cho nhân sinh, chứ không phải mắt nhìn thấy các tệ nạn trên thế gian mà chỉ ngồi ở tu viện chấp tay cầu nguyện".
"Mong rằng tất cả các sinh vật được sống bình an và không gặp những kẻ ác. Mong rằng trọn đời của chúng ta có thể giúp đỡ những người khác. Mỗi một sinh vật đều sợ bị đau đớn và đều muốn sống. Hãy tự giác ngộ và đừng tra tấn, đừng giết".
4. Khổng tử sanh khoảng 551 TCN - mất 479 TCN, thọ 72 tuổi. Triết gia của tàu. Câu nổi danh: "Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắc khe với người".
5. Lucius Quinctius Cincinnatus 519 TCN - 430 TCN thọ 89 tuổi thuộc giới quý tộc La mã, tướng, chính trị gia. Ông là một ví dụ điển hình cho đức hạnh của một công dân. Khi La-mã bị ngoại xâm, thượng nghị viện xin ông cầm đầu quân đội và có toàn quyền quyết định không cần hỏi ý kiến của ai, nắm quyền như một độc tài. Tương truyền rằng trong vòng 16 ngày ông đuổi được ngoại xâm, nhưng thay vì tiếp tục làm độc tài để nắm quyền cai trị, ông đã bỏ hết quyền hành không cần trả công, đã lui về làm nông dân.
6. Socrates 471 TCN - 399 TCN, thọ 72 tuổi. Triết gia người Hy lạp. Bị xử tử vì bị cáo buộc đã gieo ảnh hưởng, tư tưởng xấu cho giới trẻ và coi thường thần thánh. Vì tôn trọng pháp luật, ông không tẩu thoát mà chấp nhận cái chết bằng uống thuốc độc của cây Độc cần.
7. Platon 428 TCN - 347 TCN, thọ 81 tuổi. Triết gia Hy-lạp, là học trò của Socrates.
8. Diogenes of Sinope sanh khoảng 410 TCN - mất khoảng 323 TCN thọ 87 tuổi. Triết học gia, vũ trụ học, họa sĩ người Hy lạp. Lập luận suy ra: "Tất cả mọi thứ đều thuộc Trời, Thần thánh. Trời, Thần thánh là bạn của những người khôn ngoan. Bạn chia sẽ tất cả những gì họ có. Suy ra, tất cả mọi thứ thuộc về những người khôn ngoan".
9. Aristotle 384 TCN - 322 TCN thọ 62 tuổi, triết gia người Hy-lạp là học trò của Platon. "Con người hoàn hảo và cao quý nhứt trong tất cả các sinh vật, nhưng về mặt pháp luật và công lý thì lại tồi tệ nhứt trong tất cả".
10. Marcus Tullius Cicero 106 TCN - 43 TCN thọ 63 tuổi người La-mã là triết gia, chính trị gia, luật sư, lãnh sự ngoại giao. "Tôi không yêu cầu bạn tha mạng cho tôi nếu bạn đói và có nhu cầu ăn thịt, nhưng đừng giết tôi chỉ để thoả mãn lòng ham muốn ăn ngon".
11. Thánh Matthêu, sanh thế kỷ thứ I, cùng thời với chúa Jesu. Ông người La-mã gốc Hy-lạp làm công chức thâu thuế tại Galilea phía bắc của Israel. Ông được chúa Jesu nhận làm tông đồ lúc 35 tuổi vì vậy ông là một trong 12 tông đồ của chúa Jesu.
12. Plutarch of Chaeronea, sanh năm 45 sau công nguyên - mất năm 120 sau CN, thọ 75 tuổi. Nhà văn và triết gia người Hy-lạp, ông viết tiểu sử của các nhân vật quan trọng, viết các tác phẩm về triết lý và sử ký.
13. Thánh Francis of Assisi tên thật Giovanni Battista Bernardone 1182-1226 thọ 44 tuổi. Người sáng lập dòng khổ hạnh Francisco (công giáo Rôma). "Giúp thú vật khi chúng cần sự cứu giúp. Mỗi một sinh vật bị nạn đều có quyền giống nhau để được bảo vệ".
14. Leonardo da Vinci 1452-1519, thọ 67 tuổi. Thiên tài người Ý: kiến trúc sư, nhà giải phẩu học, điêu khắc, kỹ sư, nhà phát minh, nhạc sĩ, họa sĩ. "Phê bình một người bạn một cách bí mật, khen ngợi người bạn ấy một cách công khai".
15. Martin Luther 1483-1546 thọ 63 tuổi người Đức, cải cách đạo công giáo, sáng lập đạo tinh lành.
16. Giordano Bruno 1548-1600 thọ 52 tuổi bị buộc tội "dị giáo" và bị xử tử "đốt cháy trên cột". Ông là linh mục, nhà thơ, triết học, thiên văn học người Ý.
17. Sir Isaac Newton 1643-1729, thọ 86 tuổi. Bác học người Anh: nhà vật lý học, toán học, thiên văn học, nhà phát minh, triết học. Ông được hoàng gia Anh phong tước.
18. Alexander Pope 1688-1744 thọ 56 tuổi. Nhà thơ, dịch giả, nhà văn người Anh. Câu bất hủ: "Không nên xấu hổ khi thừa nhận rằng bạn đã sai lầm, vì như vậy đã chứng tỏ rằng hôm nay bạn đã khôn ngoan hơn ngày hôm qua".
19. "Voltaire" Francois-Marie Arouet 1694-1778, thọ 84 tuổi. Văn hào, triết gia người Pháp. "Nhìn sao để định hướng, ngắm bông bên đường để vui".
20. Benjamin Franklin 1706-1790, thọ 84 tuổi. Tác giả, nhà báo, nhà khoa học, phát minh cột thu lôi, chính trị gia. Tổng thống thứ 2 của Mỹ. Có hình inh trên tờ 100$.
21. Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 Triết gia người Pháp."Tìm kiếm làm chi địa ngục ở thế giới bên kia? Nó đã hiện diện trong thế giới bên này, trong tim của những kẻ ác".
22. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt 1769-1859 thọ 90 tuổi. Nhà khoa học thực nghiệm lĩnh vực vật lý, hoá học, địa chất, khoáng chất, núi lửa, thực vật học, động vật học, khí hậu học, hải dương học, thiên văn học, nhân chủng học, nhân khẩu học và thám hiểm trung Á, Châu Mỹ La-tinh, bắc Mỹ, ông là người Đức. 
23. Henry Stephens Salt 1780-1827 thọ 47 tuổi. Nghệ sĩ, nhà ngoại giao, nhà khảo cổ Ai-cập, người Anh.
24. Hans Christian Andersen 1805-1875 thọ 70 tuổi nhà văn người Đan-mạch viết truyện thần thoại. Tác phẩm tiêu biểu: tiểu thuyết "Người ứng khẩu", truyện thần thoại "Nữ hoàng băng".
25. Charles Robert Darwin 1809-1882, thọ 73 tuổi. Bác học người Anh: khoa học gia, địa chất học, lý thuyết tiến hóa mang tên của ông.
26. Wilhelm Richard Wagner 1813-1883, thọ 70 tuổi. Nhân tài về âm nhạc: nhà soạn nhạc, viết kịch bản, nhà thơ, nhà văn, đạo diễn, nhạc trưởng người Đức. Sáng tác tiêu biểu: "Chiếc nhẫn Nibelung". "Chúng ta mong đợi gì ở tôn giáo khi chính chúng ta không từ bi với các loài động vật".
27. Sir Isaac Pitman 1813-1897 thọ 84 tuổi. Người phát minh Tốc ký.
28. Susan Brownell Anthony 1820-1906 thọ 86 tuổi người Mỹ, người tiên phong tranh đấu cho nữ quyền. Tranh đấu chống chế độ nô lệ của Mỹ.
29. Clarissa Harlowe Barton 1821-1912 thọ 91 tuổi. Y tá, người thành lập hội Hồng thập tự Mỹ.
30. Lev Nikolayevich Tolstoy 1828-1910. Thọ 82 tuổi. Văn hào Nga, tác giả truyện "Chiến tranh và hoà bình".
31. Heinrich Christian Wilhelm Busch 1832-1908, thọ 76 tuổi. Thi sĩ, họa sĩ, văn hào người Đức.Tác phẩm nổi danh "Max và Moritz".
32. Samuel Langhorne Clemens bút hiệu Mark Twain 1835-1919 thọ 65 tuổi. Văn học gia người Mỹ, nổi danh qua tác phẩm truyện "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và Huckleberry Finn".
33. Thomas Alva Edison 1847-1931 thọ 84 tuổi. Người Mỹ, là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhứt trong lịch sử. Phát minh bóng đèn điện, microphone, v.v. Ông đã viết: "Không ăn thịt có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí, hành động cũng như sức khoẻ và sinh lực của cơ thể người ăn chay và khi nhân loại chưa dừng lại với việc làm hại sinh vật, thì con người vẫn sẽ còn là những kẻ man rợ" và câu: "Tôi không ăn thịt và không uống rượu, nhờ vậy tôi có thể sử dụng bộ não của mình tốt hơn".
34. Antoni Gaudi 1852-1926, thọ 74 tuổi. Kiến trúc sư Tây-ban-nha. Tòa nhà 6 tầng cao 32m "Casa Batlló" xây xong vào năm 1906 tọa tại thủ đô của Tây-ban-nha. Năm 2005 công trình được thâu nhận vào Di sản thế giới UNESCO.
35. John Harvey Kellogg 1852-1943, thọ 91 tuổi. Bác sĩ và người đầu tiên làm ra cornflakes và bơ đậu phộng.
36. Vincent Van Gogh 1853-1890 tự sát bằng súng, thọ 37 tuổi. Họa sĩ trường phái ấn tượng người Hoà lan. Để lại cho hậu thế hơn 800 bức tranh và hơn 1000 bản vẽ phát thảo.
37. Nikola Tesla 1856-1943 thọ 87 tuổi người Mỹ gốc Serbia (một phần của Nam tư). Ông là nhà phát minh, vật lý, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện. Đặc trưng thể hiện qua nhiều sáng kiến trong lĩnh vực kỹ thuật điện, truyền tải điện, điều khiển từ xa, người phát minh ra radio và có bằng sáng chế được công nhận. 280 sáng minh của ông được công nhận trên 26 quốc gia trong đó 109 trên nước Mỹ.
38. George Bernard Shaw 1856-1948, thọ 92 tuổi. Văn hào Anh, đoạt giải Nobel văn chương năm 1925, và giải Oscar năm 1939 người viết kịch bản cho phim hay nhứt (phim Pygmalion). Ông đã để lại câu: "Thú vật là bạn của tôi và tôi không ăn bạn của mình".
39. Henry Ford 1863-1947 thọ 84 tuổi, thành lập hảng lắp ráp dây chuyền sản xuất xe hơi Ford.
40. "Mahatma Gandhi" Mohandas Karamchand Gandhi 1869-1948 bị ám sát, thọ 79 tuổi. Luật sư và lãnh đạo Ấn, khởi nghĩa bất bạo động chống chế độ thực dân của đế quốc Anh.
41. Ludwig Philipp Albert Schweizer 1875-1965 thọ 90 tuổi. Thần học tinh lành, người đi truyền đạo, nhạc sĩ, triết học gia, bác sĩ người Đức, ông đoạt giải Nobel hòa bình năm 1952. "Tôi là cuộc sống của người muốn sống, được bao quanh bởi những sự sống muốn sống".
42. Albert Einstein 1879-1955, thọ 76 tuổi. Bác học Do thái Đức, đoạt giải Nobel về vật lý năm 1921. Cha đẻ "Lý thuyết tương đối". Ông đã để lại câu: "Tôi đã sống không ăn mỡ, không ăn thịt, không ăn cá nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng với sức khoẻ của mình. Dường như con người không phải sinh ra là để ăn thịt. Không ăn thịt là một tiến hóa của con người vì nhờ vậy con người có thể tăng sức khoẻ và có cơ hội tăng tuổi thọ".
43. Franz Kafka 1883-1924, thọ 41 tuổi. Văn hào Áo, gốc Do thái Tiệp. "Tôi nghỉ bạn chỉ nên đọc những cuốn sách có thể cắn, chích. Nếu cuốn sách không thể giáng lên hộp sọ một đòn làm ta thức tỉnh để nhận thức ra điều bổ ích, thì đọc nó làm chi". Khi ngắm cá trong bồn kiếng, ông nói: "Bây giờ tôi có thể nhìn bạn một cách bình yên, vì tôi không ăn bạn nữa".
44. Eugen Bertholt Friedrich Brecht "Bertold Brecht" 1898-1956 chết vì đau tim đồng thời cúm sưng phổi, thọ 58 tuổi nhà thơ và kịch gia người Đức. "Tôi đặt mua một miếng thịt bò, người làm thịt giết một con bò. Bịnh tật gì nguy hiểm hơn con người".
45. Isaac Bashevis Singer 1902-1991, thọ 89 tuổi. Mỹ gốc Do thái Balan. Văn hào viết truyện ngắn và tiểu thuyết, đoạt giải thưởng văn chương Nobel năm 1978.
46. Thích Nhất Hạnh *1926. "Nếu sự quan tâm không chỉ cho bản thân mà bao gồm cả những người ta yêu thương, thì sự quan tâm đó sẽ làm cho họ nở rộ như những cánh hoa".
47. Valerie Jane Goodall *1934 hiện tại 82 tuổi. Tiến sĩ khoa học, nhân chủng học người Anh. Thành lập học viện Jane Goodall nhằm nghiên cứu và bảo tồn môi trường sống của các giống khỉ tại Phi châu.
48. Aung San Suu Kyi *1945 Chính trị gia người Miến điện, đoạt giải Nobel hòa bình năm 1991.
49. "Bill Clinton" William Jefferson Clinton *1946 . Tổng thống thứ 42 của Mỹ (1993-2001).
50. "Al Gore" Albert Arnold Gore *1948. Phó tổng thống Mỹ (1993-2001).

Lisa Marie Simpson (8 tuổi). "Tôi ăn chay thuần cấp 5, tôi không ăn những gì có cái bóng".
*Ăn chay thuần là không ăn thịt và thực phẩm làm ra từ động vật như trứng, bơ, sữa, phó mát, mật ong.

Các nhân vật nổi danh khác, sao thể thao, diễn viên điện ảnh, ca sĩ và người mẫu không ăn thịt:
- Mary Wollstonecraft Shelley 1797-1851, thọ 54 tuổi. Nữ văn sĩ người Anh. Tác phẩm nổi danh, cuốn tiểu thuyết kinh dị: "Frankenstein".
- Upton Beall Sinclair 1878-1968, thọ 90 tuổi, nhà văn người Mỹ. Tác phẩm tiêu biểu: tiểu thuyết "Rừng" "The Jungle".
- Rosa Louise Parks 1913-2005, thọ 92 tuổi, người Mỹ gốc Phi châu, là nhà hoạt động dân quyền chống chế độ kỳ thị của Mỹ, đã bị bắt ngồi tù năm 1955 vì cô đã từ chối rời chổ ngồi trên xe buýt để tránh chổ cho người da trắng (thời đó nếu người da trắng muốn ngồi thì người da đen bắt buộc phải đi chổ khác nếu không muốn bị đánh hoặc bị cảnh sát cho ngồi tù).
- Henry Jay Heimlich 1920-2016, thọ 96 tuổi. Bác sĩ người Mỹ gốc Do thái. Tìm ra phương pháp gọi là "Động tác Heimlich" vào năm 1974 áp dụng để cấp cứu khi người bị hóc, nuốt vật làm nghẽn đường hô hấp.
- Anthony Neil Wedgwood Benn 1925-2014 thọ 87 tuổi. Chính trị gia người Anh theo đảng lao động.
- "Bill Pearl" William Arnold Pearl *1930 người Mỹ tập thể hình nổi danh thập niên 50 của thế kỷ trước. Đã đoạt rất nhiều giải, trong đó là giải "World's best-built man of the century".
- Larry Martin Hagman 1931-2012, thọ 81 tuổi. Diễn viên Mỹ.
- Anthony Perkins 1932-1992 thọ 60 tuổi. Diễn viên, đạo diễn Mỹ. Hai lần đoạt giải Oscar, đoạt giải Emmy và Golden Globe.
- Leonard Simon Nimoy "Mr. Spock" 1931-2015 thọ 84 tuổi, diễn viên, sản xuất phim, nhà văn, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia người Mỹ.
- Maria de Montserrat Viviana concepción Caballé *1933. Nữ ca sĩ hát nhạc cổ điển, người Tây-ban-nha.
- Brigitte Anne-Marie Bardot  *1934 diễn viên, ca sĩ, người mẫu người Pháp.
- Eddi-Rue McClanahan 1934-2010 thọ 76 tuổi, diễn viên Mỹ.
- Dustin Lee Hoffmann *1937. Diễn viên Mỹ. Hai lần đoạt giải Oscar, đoạt giải Emmy và Golden Globe.
- "Tina Turner" Anna Mae Bullock *1939 ca sĩ Mỹ. Năm 2013 bỏ quốc tịch Mỹ vào quốc tịch Thụy sĩ.
- James Oliver Cromwell *1940 diễn viên Mỹ, đoạt giải Emmy năm 2013.
- Julie Frances Christie *1941 diễn viên Anh.
- Joan Chandos Baez *1941 ca sĩ hát nhạc dân gian, nổi tiếng qua hoạt động nhân quyền, chống chiến tranh, hoạt động chống phân biệt chủng tộc trên nước Mỹ.
- "Bob Dylan" Robert Allen Zimmerman *1941 ca sĩ, nhạc sĩ, viết lời nhạc, người Mỹ. Được giải Nobel văn chương năm 2016.
- Linda Louise McCarney 1941-1998 thọ 57 tuổi, người Mỹ gốc Do thái. Nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ. Vợ của Paul McCarney.
- Paul McCarney *1942. Ca sĩ Anh đã có câu: "Nếu nơi giết mổ súc vật có tường bằng kiếng thì sẽ có nhiều người ăn chay". "Không ăn những gì có khuôn mặt".
- George Harrison 1943-2001 thọ 58 tuổi. Nhạc sĩ người Anh, là thành viên của băng nhạc "The Beatles".
- Danny Michael DeVito *1944 diễn viên Mỹ.
- Dirk Benedict *1945 diễn viên, biên kịch, đạo diễn Mỹ.
- Christine Maria Kaufmann *1945 diễn viên và tác giả sách viết về cách giữ sắc đẹp và chăm sóc sức khoẻ, người Áo.
- Dennis John Kucinich *1946 chính trị gia đảng dân chủ Mỹ. Thành viên của quốc hội Mỹ. Thị trưởng của Cleveland 1977-1979.
- Cardice Patricia Bergen *1946 diễn viên Mỹ.
- Meredith Ann Baxter *1947 diễn viên Mỹ.
- "Meat Loaf" Marvin Lee Aday *1947 ca sĩ, diễn viên Mỹ.
- "Stevie Wonder" Stevland Hardaway Morris *1950. Ca sĩ Mỹ.
- "Prince" Prince Rogers Nelson 1958-2016, thọ 58 tuổi. Ca sĩ Mỹ.
- Steven Frederic Seagal *1952 diễn viên Mỹ.
- Kim Anna Basinger *1953 diễn viên Mỹ.
- Robert Lee Parish *1953 Sao bóng rổ Mỹ.
- Christie Brinkley *1954 diễn viên, thiết kế thời trang, người mẫu Mỹ.
- Steven Paul Jobs 1955-2011, thọ 56 tuổi. Người thành lập và giám đốc Apple. "Không một sinh vật nào muốn chết. Ngay cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó".
- Edwin Corley Moses *1955 Hai lần vô địch thế vận hội về điền kinh.
- Catharina Hagen "Nina Hagen" *1955 sanh tại đông Bá-linh. Ca sĩ, diễn viên, viết nhạc người   Đức. "Thịt nấu lên rất hôi tanh. Từ năm 1983 tôi không ăn thịt nữa". 
- Christine Madeleine Odette Lagarde *1956. Luật sư, chính trị gia, giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF từ năm 2011.
- Martina Navratilova *1956. Quần vợt Mỹ gốc Tiệp.
- Alec Rae Baldwin *1958 diễn viên Mỹ.
- Michelle Marie Pfeiffer *1958 diễn viên Mỹ.
- Jamie Lee Curtis *1958 diễn viên và tác giả viết truyện cho thiếu nhi, người Mỹ.
- Ellen Lee DeGeneres *1958 hướng dẫn chương trình, diễn viên hài, nhà văn người Mỹ.
- Steven Patrick Morrissey *1959 ca sĩ người Anh. Bài hát tiêu biểu: "The more you ignore me, the closer I get".
- Daryl Christine Hannah *1960 diễn viên Mỹ.
- Công chúa của xứ Wales, Diana Frances Spencer 1961-1997 thọ 36 tuổi chết vì tai nạn giao thông. 
- Forest Steven Whitaker *1961 diễn viên Mỹ.
- Catherine Oxenberg *1961 diễn viên, biên kịch, đạo diễn và sản xuất phim Mỹ.
- "Michael J. Fox" Michael Andrew Fox *1961 diễn viên Gia-nã-đại.
- "Carl Lewis" Frederick Carlton Lewis *1961. Thành công về thể thao, điền kinh. Đoạt 10 mề đai thế vận hội mùa hè, trong đó là 9 mề đai vàng. 10 mề đai thi đua điền kinh thế giới, trong đó gồm 8 mề đai vàng.
- "Demie Moore" Demetria Gene Guynes *1962 diễn viên Mỹ.
- Brian Greene *1963 tiến sĩ, giáo sư đại học về vật lý và toán học. Người chuyên nghiên cứu về "lý thuyết chuỗi".
- "Johnny Depp" John Christopher Depp *1963 diễn viên Mỹ.
- "Brad Pitt" William Bradley Pitt *1963 diễn viên Mỹ, đoạt giải Oscar năm 2014 phim "12 năm một nô lệ". Giải Golden Globe năm 1996 phim "12 con khỉ". Giải Emmy năm 2014 phim "Trái tim bình thường".
- Brooke Christa Camille Shields *1965 diễn viên và người mẫu Mỹ.
- Désirée Nosbusch *1965 diễn viên, giới thiệu chương trình truyền hình người Lục-xăm-bảo. Ngoài tiếng Lục-xăm-bảo cô nói trôi chảy tiếng Ý (mẹ người Ý), tiếng Đức, Anh, Pháp, Tây-ban-nha. "Tôi không mặc áo lông, không xài đồ da vì tôi không muốn thú vật chết vì tôi, vì vậy lẽ đương nhiên là tôi không ăn thịt".
- Mike Gerald Tyson *1966. Vô địch thế giới đánh bóc 1986.
- Pamela Denise Anderson *1967 diễn viên người Gia-nã-đại.
- Julia Fiona Roberts *1967 diễn viên Mỹ.
- Boris Franz Becker *1967. Quần vợt Đức.
- Benjamin Roy Armstrong Junior *1967, sao bóng rổ Mỹ.
- Leroy Russell Burrel *1967 người Mỹ. Sao điền kinh, vô địch thế vận hội 1992.
- Ashley Judd *1968 diễn viên Mỹ.
- Carré Otis *1968 siêu người mẫu, diễn viên Mỹ.
- Christina Applegate *1971 diễn viên Mỹ.
- Alyssa Jayne Milano *1972 diễn viên, thiết kế thời trang, ca sĩ Mỹ.
- Stella Nina McCarney *1973. Thiết kế thời trang. Con của Lida và Paul McCarney.
- Christian Charles Phillip Bale *1974 người Anh xứ Wales, diễn viên đoạt giải Oscar 2011 vai phụ trong phim "the fighter".
- Andrew Lally *1975 người Mỹ. Lái xe đua chuyên nghiệp.
- Russell Edward Brand *1975 diễn viên hài, người hướng dẫn chương trình, ca sĩ người Anh.
- Kate Elizabeth Winslet *1975 diễn viên và ca sĩ Anh.
- Jack Hody Johnson *1975 ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, sản xuất phim tài liệu, cựu lướt sóng chuyên nghiệp, người Mỹ.
- "Tobey Maguire" Tobias Vincent Maguire *1975 diễn viên, sản xuất phim người Mỹ.
- Alicia Silverstone *1976 diễn viên Mỹ.
- Amy Lysle Smart *1976 diên viên Mỹ, cựu người mẫu.
- "Kal Penn" Kalpen Suresh Modi *1977 diễn viên và chính trị gia đảng dân chủ Mỹ.
- "Ginnifer" Jennifer Michelle Goodwin *1978 diễn viên Mỹ.
- "Pink" Alecia Beth Moore *1979 ca sĩ, nhạc sĩ, vũ nữ, đoạt nhiều giải Grammy.
- Mac Danzig *1980 người Mỹ. 20 lần vô địch võ tự do (bắt đầu từ năm 2007).
- Fernanda Tavares *1980 siêu mẫu người Ba tây.
- Kristen Anne Bell *1980 diễn viên, ca sĩ Mỹ.
- Justin Randall Timberlake *1981 nhạc sĩ, người hướng dẫn chương trình, diễn viên người Mỹ. Một trong những bản nhạc nổi danh: "Can't stop the feeling".
- Natalie Portman *1981 người Do thái, diễn viên.
- Anne Jacqueline Hathaway *1982 diễn viên Mỹ, đoạt giải Oscar năm 2013 phim "Những người khốn khổ - Les Misérables".
- Anna Helene Paquin *1982 diễn viên người Gia-nã-đại/Niu-di-lân. Đoạt giải Oscar năm 1994 khi 11 tuổi vai chính trong phim "Đàn dương cầm".
- Carrie Marie Underwood *1983 viết nhạc, người mẫu, ca sĩ hát nhạc dân gian, thắng giải "American Idol" 2005.
- Hannah Teter *1987 trượt tuyến trên miếng ván, người Mỹ. Cô đoạt nhiều mề đai ở Thế vận hội mùa đông và đấu giải thế giới.
- Hayden Leslie Panettiere *1989 diễn viên, lồng tiếng, ca sĩ, người mẫu Mỹ.

Xác Ướp Xinh Đẹp Nhứt Thế giới

Hầm để xác bên dưới nhà thờ các tu sĩ dòng Capuchin tại thành phố Palermo trên đảo Sicilia miền nam nước Ý, trong một quan tài chung quanh làm bằng gỗ, bên trên bằng kiếng bên trong là xác ướp cô bé gái được coi là xác ướp đẹp nhứt thế giới.

Cô bé gần 2 tuổi (13.12.1918 mất 6.12.1920) tên Rosalia Lombardo đã chết cách đây gần 100 năm sau trận dịch cúm Tây-ban-Nha vào đầu thế kỷ trước làm hơn 25 triệu người ở Châu Âu thiệt mạng. Tuy chết đã lâu như vậy cô vẫn giống như đang ngủ, mắt hí mở, da màu nâu sậm, mái tóc mượt, bên trên có một dải băng nơ màu vàng, từ cằm và thân mình được đắp bởi khăn tơ.

Mang lại sự kỳ diệu của xác ướp xinh đẹp với mặt đứa bé nguyên vẹn là nhờ hai người: cha của Rosalia và giáo sư hoá học nhân tài ướp xác tên Alfredo Salafia.

Sau khi con gái của sĩ quan bộ binh Mario Lombardo qua đời vì bị sưng phổi năm 1920, ông vẫn thương con của mình và không chấp nhận không bao giờ nhìn thấy mặt con gái của mình được nữa, nên ông không chôn con trong lòng đất. Mario đã nhờ người ướp xác lúc bấy giờ đã nổi danh trên nước Ý ướp xác cô bé Rosalia và Alfredo Salafia còn thuyết phục được các tu sĩ để xác trong hầm mồ bên dưới nhà thờ. 13 năm sau khi ướp xác Rosalia, Alfredo chết lúc 64 tuổi (7.11.1869 - 31.1.1933) sau cơn đột quỵ đem theo bí quyết ướp xác hoàn hảo theo xuống mồ.
Cha của Rosalia trong nhiều năm liền đến thăm xác con gái hầu như hằng ngày, bổng dưng một ngày nào đó ông không xuất hiện nữa, biệt tích.

Với khoa học hiện đại, năm 2014 hộp kiếng nguyên thuỷ được để vào lồng kiếng khác với 3 lớp kiếng ép thành một lớp không bể hình bán nguyệt, bên trong rút hết oxi để nấm mốc không làm hại xác, thay thế vào khí nitơ và hơi ẩm 65% để xác không bị khô.
Hình chụp "cộng hưởng từ" xác Rosalia Lambardo (magnetic resonance tomography).

Friday, December 18, 2015

Mèo đi giày Bốt

"Mèo đi giày Bốt" là tác phẩm nguyên thuỷ của một người Ý Giovanni Francesco Straparola, xuất bản vào khoảng năm 1550-1553 với tựa "Le piacevoli notti" - Những đêm thú vị - The pleasant nights. Bộ sưu tầm gồm 75 câu chuyện, trong đó là 21 truyện thần thoại. Quyển sách này được xem là sách truyện cổ tích đầu tiên ở Châu âu, ảnh hưởng nhiều đến những người thâu thập chuyện về sau đó như Charles Perrault và anh em người Đức Jacob và Wilhelm Grimm. Trong chuyện nguyên thủy đó là con mèo cái và chưa mang bốt giúp người chủ nghèo tên Costantino Fortunato.
Xuất bản vào năm 1697 tập truyện tương tự do Charles Perrault, một người Pháp viết với tựa "Le Chat botté" và trong đó có vẽ hình nét con mèo đực mang giày bốt. Trước khi là văn sĩ, sưu tầm chuyện thần thoại dân gian và viết truyện Perrault là một luật sư từ khi 23 tuổi và công chức cao cấp khâu quản lý tài chính.
Truyện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng:
Anh: Puss in Boots
Đức: Der gestiefelte Kater
Liên xô: Кот в сапогах
Tây ban nha: El gato con botas
Bồ đào nha: O gato de botas
Ý: Il gatto con gli stivali.
Ngày 12.01.2016 kỷ niệm 388 năm sinh nhựt của Charles Perrault (sanh 12.01.1628 - mất 15.05.1703). 
Một số chuyện thần thoại do ông sưu tầm: Công chúa ngủ trong rừng - Sleeping beauty; Râu xanh - Bluebeard; Cô bé lọ lem - Cinderella; Cô bé choàng áo khoát đỏ - Little red riding hood; Chú bé tí hon//chú bé nhỏ bằng ngón tay cái - Tom thumb//Hop-o'-my-thumb; Riquet tóc thắt bính - Riquet with the tuft//Ricky of the tuft; Da lừa - Donkeyskin; Mẹ Ngỗng - Mother Goose; Những hạt Kim cương và những con cóc - Diamonds and Toads; Ba lời ước khờ dại - The three ridiculous wishes.
Tóm tắt nội dung:
Câu chuyện bắt đầu sau cái chết của một người xay bột, ông ta để lại gia tài cho ba người con trai.
Người con trưởng hưởng cái cối xay gió. 
Người con thứ hai được một con lừa.
Người con út được một thứ tưởng chừng như không có giá trị, đó là con mèo đực.

Kể từ đây, câu chuyện xoay quanh con mèo và chủ của nó, chuyện không đề cập gì đến hai người con đầu của người xay bột cũng như chuyện gì xảy ra sau đó với họ.

Người con út có vẻ không hài lòng với di sản của cha để lại cho mình. Ban đầu anh ta định giết con mèo để lấy da của nó may một găng tay. Nhưng thật ra con mèo biết nói tiếng người, nó thuyết phục chủ để cho nó sống và còn xin chủ mua cho nó một đôi bốt.
Là người tốt bụng nên anh ta chìu con mèo, dùng số tiền ít ỏi của mình mua cho mèo đôi bốt. Từ đó con mèo đi bằng hai chân.
Với lòng biết ơn, con mèo quyết tâm làm cho chủ của nó được giàu sang, danh giá.

Vào quán ăn với chủ, con mèo gọi món gà rừng nướng nhưng nó nghe người nấu bếp nói rằng món ấy rất hiếm vì đó là món khoái khẩu của nhà vua nhưng vua cũng không có để ăn vì gà rừng rất khó bắt.
Nghe vậy con mèo liền đem theo bên mình một túi thóc, đi vào rừng để bắt gà rừng. Nó bắt được một bao và đem cho vua nói là của chủ nó hầu tước của vùng Carabas "Marquis de Carabas" dâng vua. Vua thưởng công cho con mèo bằng một bọc tiền vàng, con mèo đem đưa hết cho chủ. Con mèo tiếp tục đi bắt gà rừng cho vua, từ từ nó chiếm được sự ưa thích của mọi người trong lâu đài của hoàng gia.

* Hầu tước đứng hạng 2 tước cao nhứt của quý tộc, sau công tước Duc.

Một hôm, con mèo nghe trong nhà bếp của nhà vua người ta nói rằng sắp tới vua và công chúa sẽ đi dạo bằng xe ngựa dọc theo một con sông. 
Nó chạy ngay tìm chủ và đi cùng anh ta đến con sông đó. Khi xe ngựa của vua và công chúa sắp tới, nó kêu chủ cổi đồ xuống sông tắm, nó dấu hết quần áo của chủ. 
Khi xe vua tới, nó kêu lên là chủ của nó bị ăn cắp hết quần áo nên không ra mắt vua được. Vua cho mượn áo khoát của mình. Khi khoát lên đồ vua cho mượn, anh chàng nhà nghèo trở nên sang trọng hẳn. Vua còn cho anh ta đi ké xe ngựa để đưa về nhà.

Con mèo chạy trước, gặp người làm ruộng, người tiều phu, nó hỏi đất và rừng đó là của ai ? 
Mọi người đều nói, tất cả đều là của một phù thuỳ sống ở lâu đài đằng kia kìa. Nó nói với họ, nếu vua đi ngang đây và hỏi đất và rừng và lâu đài của ai, thì họ phải nói là của hầu tước ngồi cạnh ngài, nếu không nói như vậy thì sẽ bị vua phạt.

Mèo chạy đến lâu đài, nó tâng bốc phù thuỷ nói rằng đã nghe tiếng về ma thuật của ông ta từ lâu, nhưng nó nghỉ rằng ông ta không thể tự hoá thành con thú. Vì lòng tự cao, phù thuỷ tự hoá mình thành con này, con nọ, thành sư tử, thành voi. Con mèo lại chọc tức phù thuỷ, nói là ông ta chỉ có thể hoá thành những con thú to chứ không thể tự hoá thành con thú nhỏ như con chuột.
Khi người phù thuỷ hoá thành con chuột, con mèo vồ bắt con chuột nuốt trửng.

Khi vua tới lâu đài thì con mèo đã chờ sẳn và mời vua vào viếng lâu đài của chủ nó, vị hầu tước.
Công chúa có nhiều ấn tượng với sự hào hoa, giàu có của hầu tước nên kết hôn với anh ta. 
Sau khi vua chết, anh ta lên ngôi thừa kế và con mèo được giữ chức thủ tướng.
- Hết chuyện -

Ý nghĩa của câu chuyện:
Đôi bốt:
Ngày xưa đôi bốt là đặc quyền của người giàu sang, quyền quý, giới quý tộc. 
Con mèo mang bốt thì đi được như người và làm việc gì cũng được mọi người tin tưởng. 
Giày là đồ vật dành cho người, mèo mang giày thì có đặc điểm của người. 
Đôi bốt này có đặc điểm như đôi giày bảy dậm, con mèo không giống như người hầu của chủ mà nó chạy nhanh hơn cả xe ngựa, đi trước dọn đường, vào lâu đài và đối phó với phù thuỷ. 
Nghĩa bóng là linh hồn hay tư tưởng luôn đi trước hành động như người lập hành trình du lịch trước khi thật sự đi, ví dụ như sắp đặt giai đoạn lịch trình, đi xe hay bay, đặt chổ ở v.v. mà không cần phải rời khỏi nhà.
Con vật chính trong chuyện: Mèo
Mèo là con thú có ít cho người, mèo bắt và ăn chuột giúp người tránh được bịnh nguy hiểm. 
Mèo tượng trưng cho sự huyền bí, mềm mại và như là thiên sứ bảo vệ cho người.
Con mèo trong chuyện này cũng tượng trưng cho cái tâm của người con út, là cái "tốt" trong một người. Kể từ khi người con út mua cho con mèo đôi bốt, thì anh ta không còn tự chủ được bản thân mà mọi hành động, ngôn ngữ đều do con mèo làm và xử lý.
Hành động của con mèo táo bạo, nó làm tất cả mọi điều để đạt được mục đích. Lâu đài là sở hữu của phù thủy nên con mèo phải xử lý phù thuỷ trước để chiếm đoạt tất cả cho chủ của nó.
Con mèo có trí thông minh, có nhiều kỷ năng và lòng biết ơn. Nó đạt nhiều mục đích nhưng không phải dành quyền lợi cho chính nó mà là tất cả dành cho người chủ.
Đạo đức câu chuyện: Với mục đích cao cả thì dễ thành công.
Nhân vật chính: Người con út
Sau cái chết của người cha, người con trai út buộc phải trưởng thành và phải tự lập. 
Ở vị trí của người cha giờ đây là con mèo ở vị trí đó giúp anh ta thành công, giống như những kinh nghiệm từ nào đến giờ anh ta tích lũy giờ đây bộc lộ ra ngoài.
Người con út biểu hiện cho người có được nhiều may mắn trong đời. Mặc dù không có kỷ năng gì đặc biệt, nắm trong tay một thứ tưởng chừng như không có giá trị, nhưng nếu bắt được thời cơ, tốt bụng và có quyết định đúng đắn thì cũng đạt được thành công.
Phù thuỷ tượng trưng cho người lớn, người nhiều kinh nghiệm, người có quyền lực, có ma thuật, một lãnh chúa, giới phong kiến. Con mèo đã vượt qua được thẩm quyền, trở nên mạnh mẽ hơn về kỹ năng, kiến thức nên cuối cùng đã đánh bại được người có quyền lực.
Vua và công chúa tượng trưng cho người sành điệu, ăn ngon mặc đẹp, giới vương giã chỉ biết có ăn uống, dạo chơi, không đề cập gì đến việc họ cai trị nước. Họ là những người trọng bề ngoài, diện mạo và tài sản đối với họ là quan trọng trên hết, mù quáng không nhìn ra sự thật. 
Khi nhà vua trao cho người khác áo khoác của mình thì cũng như ban tước cho người đó. 
Quầo áo sang làm cho người ta lầm là người đó danh giá.

Wednesday, December 9, 2015

Ở dơ sống khoẻ

Chúng ta rửa tay thường xuyên, lau chùi bàn ghế nhà cửa sạch bóng bằng hoá chất, xịt thuốc diệt khuẩn, thấy ghê khi có ai đó ở gần ho hoặc hắc hơi. Chúng ta làm đủ mọi cách để tránh những cuộc gặp gỡ với giới mầm, vi trùng, vi sinh vật, nhưng rồi cũng bị bịnh hoặc bị dị ứng. Dị ứng khi hệ thống phòng thủ của cơ thể bị rối loạn, chúng kháng lại những xâm nhập vô hại cho cơ thể như phấn bông, đậu phộng, tinh bột, thực phẩm, lông thú, nấm mốc, mạt bụi, bị côn trùng chích, v.v., kháng thể cho đó là những tấn công vô cùng nguy hiễm phải chống lại và gây ra viêm những bộ phận tiếp xúc với thế giới bên ngoài như phổi, ruột, da, mắt.

Bạn tưởng bạn đang ngồi một mình đọc những dòng chữ này sao ? Bạn lầm rồi.
Trên da và trong cơ thể của mỗi người chúng ta là một sở thú khổng lồ vi trùng, đâu đâu cũng có đầy dẫy những vi sinh vật vô hình đối với mắt người, tổng cộng khoảng 2 kí lô vi trùng sống.
Các nhà vi sinh vật học của đại học Tennessee Mỹ cho rằng tổng số tế bào của người gồm khoảng 1012 , con số đó chỉ bằng một phần 10 tổng số vi trùng trên và trong cơ thể của một người hay nói cách khác, chỉ có 10% là tế bào người, 90% là vi trùng.
Tuy với số lượng lớn như vậy nhưng vi trùng không chiếm nhiều diện tích "không gian" là bởi vì vi trùng nhỏ hơn nhiều so với tế bào của người.
Mặc dù đọc qua số lượng lớn như vậy về vi trùng của mình, chúng ta cảm thấy ghê rợn, nhưng thực sự là nếu không có vi trùng thì con người không thể sống, phần lớn vi trùng không làm hại chúng ta mà là đồng minh, là phụ tá cho con người. Không có sự hợp tác của vi trùng (Bacteroides) chúng ta không thể khai thác và sử dụng được một số chất dinh dưỡng quan trọng trong thức ăn, và bởi vì vi trùng tương tác bảo vệ cho cơ thể sống.
Vi trùng được coi là một phần tử riêng biệt không thể thiếu cho cơ thể của một người.

Bắt đầu từ khi vừa sinh ra đời đứa bé đã tiếp nhận nhiều loại vi trùng từ người mẹ. Trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ tiếp nhận nhiều loại vi trùng trong thực phẩm, thức uống và các loài vi trùng có trong môi trường xung quanh.
Vi trùng đi vào cơ thể qua miệng, mũi, đường thực quản, dạ dày, đặc biệt có nhiều ở các màng nhầy, ở trong miệng và trong ruột.
Các nhà nghiên cứu của trường Đại học tư Brown và các cộng sự ở Rhode Island Mỹ đếm được ở trong miệng người có gần 8000 loại vi trùng được tìm thấy trên lưỡi, khoảng 4000 trong cổ họng, khoảng 7000 trong nước miếng. Theo ước tính có khoảng 14000 loại vi trùng sinh sống trong ruột của người lớn, nói cách khác là về trọng lượng lẫn số lượng thì phần lớn quần thể vi trùng nằm trong ruột, vì vậy vi trùng trong cơ thể được gọi là "hệ vi sinh vật đường ruột", tầm quan trọng của chúng đối với hệ tiêu hoá từ lâu đã được biết đến.
Vi trùng sản xuất hoá chất giúp cơ thể tạo năng lượng, vitamine (vitamine K) và chất dinh dưỡng từ thức ăn.
Sự trao đổi chất của vi trùng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, xương, phổi, tim và thậm chí ảnh hưỡng cả đến bộ não, giúp hệ thống miễn dịch khoẻ mạnh hơn.
Ngoài axít lactic, vi trùng sản xuất nhiều chất khác ảnh hưởng đến cơ thể ví dụ enzym, hormon, kháng sinh.
Vi trùng ảnh hưởng đến sự điều tiết số lượng và mật độ của các tế bào miễn dịch đường ruột bằng cách trợ giúp sự phát triễn của bạch huyết cầu, giúp hoà giải một loạt các chức năng miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu có thể chứng minh là những người sống quá "sạch" sẽ thường bị dị ứng và thường bị bịnh suyễn. Theo thống kê cho thấy đặc biệt trẻ em từ nhỏ sống trong môi trường sạch sẽ dễ bị dị ứng so với trẻ em sống trong môi trường thiên nhiên như ở nông thôn, trang trại, số bị bịnh dị ứng hay hen suyễn chỉ bằng 50%.
Trên 3000 trẻ em tuổi từ 4 đến 8 sống trong môi trường tự nhiên được khám và theo dỏi, hệ thống miễn dịch của chúng được rèn luyện và trở nên mạnh mẽ, bởi vì cơ thể đó phải thường xuyên đối mặt và tiếp xúc với nhiều mầm bịnh, cơ thể quen dần và nhận ra được xâm nhập nào là vô hại.
Theo quan sát của các nhà khoa học thì khi cơ thể của một người có càng nhiều loại vi trùng (càng đa dạng) sống trong hệ sinh thái thì cơ thể người đó ít khi bị xáo trộn cân bằng của cộng đồng vi trùng và người đó ít bị bịnh.

Tất nhiên vi trùng không thể bảo vệ cơ thể hoàn toàn chống lại mọi sự tấn công của các vi trùng hoặc vi khuẩn nguy hiểm, đó là lý do vì sao chúng ta còn phải lệ thuộc vào thuốc trụ sinh giúp ta giải quyết một số bịnh nhiễm trùng, nhưng thuốc không chỉ tiêu diệt các vi trùng "xấu" mà nó còn giết cả những vi trùng "tốt" cho cơ thể. Lạm dụng thuốc sẽ phá hoại sự cân bằng của hệ vi trùng, đó sẽ là nguồn, mầm mống làm cho chúng ta bị các bịnh khác.
Trong một cuộc thử nghiệm, các nhà khoa học chọn 9 loại vi trùng tiêu biểu của một người, họ cho người đó uống trụ sinh, số loại vi trùng giảm xuống còn có 1 loài, sau 9 tháng kể từ khi uống trụ sinh, số loại vi trùng vẫn chỉ là 1. Sau một năm sau khi uống trụ sinh, số loại vi trùng tăng lên 4, sau 2 năm tăng lên 5 nhưng cũng không thể đạt được số loại ban đầu như trước khi uống trụ sinh.

Tổng số Gen vi trùng sở hữu là khoảng 8 triệu, trong khi con người chỉ có khoảng 40000 loại Gen điều đó cho thấy sự đa dạng của chúng.
Kết quả công bố năm 2001 của "Human Genome" (Gen của con người) cho rằng khoảng 40 loại gen của người có nguồn gốc từ vi trùng.

Vai trò của những vi sinh vật ở trọ trong cơ thể của chúng ta cho đến nay ít được biết đến, các nhà nghiên cứu đang tìm cách giải mã ý nghĩa và vai trò của các sinh vật bé xíu đó, họ chỉ mới bắt đầu khám phá ra bí mật và giá trị cũng như ích lợi của chúng cho cơ thể của chúng ta.

Một điều chắc chắn là: cuộc sống và cả đặc tính cá nhân của từng người đã được liên kết chặc chẽ với thế giới vi sinh vật. Vi trùng trên và trong cơ thể của chúng ta đã, đang và sẽ giữ cho cơ thể chúng ta khoẻ mạnh.

Lời khuyên:
1/ Khi cảm thấy trong người đang khoẻ thì ở dơ một chút để cơ thể có cơ hội nhận dạng vi trùng nào là bạn nào là thù, dành kinh nghiệm đó cho cuộc chiến một sống một chết với những con vi trùng nguy hiễm về sau nếu có gặp.
2/ Đừng quá sợ mà đụng một chút là uống trụ sinh, hoặc ăn thức ăn (tôm tép, thịt heo, bò, gà, vịt, cá) nghi ngờ họ nuôi cho uống trụ sinh để ngừa thú vật bị bịnh. Làm như vậy cũng như đem súng đại bát bắn con chim sẻ, giết thù giết luôn bạn, đến khi kẻ thù lờn trụ sinh không còn hiệu nghiệm để giết, chúng sinh sản càng ngày càng nhiều kháng thể không diệt kịp, lực lượng của vi trùng "tốt" yếu vì bị trụ sinh giết, thì không còn gì giúp được nữa, lúc đó mới đáng rung sợ đó.
3/ Tuy nhiên ở dơ cũng vừa phải thôi,
- Đồ rớt xuống đất nếu rửa được bằng nước (trái cây) hoặc đồ ăn đó khô (cookies bánh khô, khoai tây chiên potato chips) thì lụm lên ăn được. Những thức ăn ẩm hoặc không rửa được rớt xuống đất thì đừng lụm ăn vì xác suất gặp loại vi trùng nguy hiễm khá cao.
- Thoa xà bông lên tay, xoa trong vòng 20 giây ở bàn tay và khẻ các ngón tay, xả bằng nước trong vòng 10 giây. Nên rửa tay sau khi bắt tay với người khác, rửa tay khi vừa mới về nhà, trước khi ăn và nhứt là vào bịnh viện phải thật sự cẩn thận sau khi rửa tay phải rửa lại bằng rượu sát trùng vì ở đó xác suất rất cao có nhiều loại vi trùng đề kháng với mọi loại trụ sinh.
- Đi tiêu tiểu không chịu rửa, bộ phận sinh dục, hậu môn cũng phải giữ vệ sinh, răng miệng phải chải súc, ở dơ mấy chổ đó có ngày không còn răng ăn cháo và bịnh tùm lum thì đừng đổ thừa Kim Long xúi dại à nghen hihi.

Và kỵ nhứt là: Không ăn chung dĩa thức ăn với người khác (mạnh ai nấy thọt đũa vào dĩa thức ăn) vì có rất nhiều bịnh truyền nhiễm qua nước miếng.

Xem thêm
http://kimlong9999.blogspot.de/2012/05/khac-biet-giua-vi-trung-vi-khuan-va-nam.html

Sunday, September 21, 2014

Tâm Lý Học - Ai là người có trách nhiệm nhiều nhất...

Bạn hãy đọc kỹ câu chuyện sau đây, suy nghĩ thật kỹ rồi xếp hạng từ 1 đến 5, ai là người bạn cho là mang trách nhiệm lớn nhất
Nên nhớ rằng, không có câu trả lời đúng hay sai, bạn chỉ cần sắp xếp theo cảm nhận chân thật, cho nên hãy liệt kê một cách trung thực.

Một cặp vợ chồng sống trong một ngôi nhà ở một bên của một con sông.
Một ngày nọ, người chồng phải đi làm công tác nơi xa sáng hôm sau mới trở về nhà.
Cô vợ có một tình nhân sống ở bên kia sông.
Vì sợ mình sẽ ngoại tình khi chồng mình vắng nhà trong đêm, nên người vợ năn nỉ chồng cho cô đi theo, nhưng bị người chồng từ chối.

Chỉ có hai cách để đi qua con sông đó. Một là đi bộ qua cầu hoặc sang sông bằng đò.
Đi đò thì cô phải trả tiền cho người lái.
Trên cầu thì có một tên cướp của giết người.

Đêm hôm đó, cô đi thuyền sang sông để ngủ với tình nhân. Trời chưa sáng thì cô đã chuẩn bị lên đò về nhà trước khi chồng cô đi làm về. Nhưng cô không mang đủ tiền. Cô xin tiền người tình nhân nhưng hắn không cho.
Cô đến xin thuyền nhân chở cô qua sông, về nhà sẽ lấy tiền trả. Nhưng người lái đò nói với cô rằng không thể cho nợ.

Sợ chồng biết được mình ngoại tình, nên cô đã liều và quyết định đi bộ qua cầu...
Như dự đoán, cô bị tên cướp trên cầu giết chết.

- Kết thúc câu chuyện -

Theo bạn nghĩ, trong 5 nhân vật: người chồng, người vợ, tình nhân, người lái đò, tên cướp.
Ai là người có trách nhiệm lớn nhất, hay nói đúng hơn bạn khiển trách ai nhiều nhất trong sự kiện chết người xảy ra trong câu chuyện này?

Liệt kê:
1. là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất, người đáng trách nhất.
2...
3...
4...
5. là người chịu trách nhiệm ít nhất.
... Sưu Tầm.

Thursday, July 31, 2014

Chắc Mình Tướng Tinh Con Gà !

Trước khi kể vì sao có ý nghĩ: "chắc mình tướng tinh con gà", có hai chuyện cần kể trước...

Gần đây mình khám phá ra một cá tính tiềm ẩn, đó là tính cách đa nhiệm, làm nhiều thứ trong cùng một lúc.
Thí dụ như:
* Khi nấu cà phê, lúc chờ máy nấu xong, thời gian đó mình lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh ra, để sẳn sàng cho vô tách cà phê. Cũng trong lúc ấy, cho nước từ vòi vào máy nấu nước nấu trà để dành uống trong ngày. Cho trà vào ấm, lúc đó cà phê xong, vừa uống cà phê từng ngụm, vừa chải tóc, vừa thay quần áo đi làm.
Hoặc thí dụ khác,
* vừa chải răng vừa đi toa lét.
* Vừa tắm vừa giặc đồ bằng tay như khăn choàng, áo tơ, túi xách bằng vải.
* Vừa ăn vừa nghe tin tức trên ti vi, vừa xem thơ.
* Vừa phơi đồ, vừa ăn nho, vừa nghe đọc truyện trong máy nghe nhạc cầm tay.
* Vừa cuốn chả giò, chiên cả giò, vừa làm bánh, vừa tưới cây hoặc săn sóc cho cây.
* Vừa nấu bắp, canh phút cho bắp chín, tắt lữa. Trong thời gian chờ, ăn chả giò, uống bia, nói chuyện với bạn ở nước ngoài. 
Có một lần, trong một buổi họp bạn, mình vừa chơi đánh cờ với một người ngồi đối diện, bên trái có người kể chuyện, mình nghe không sót chữ nào, người ngồi bên phải hỏi chuyện, mình vừa trả lời và vừa hỏi chuyện cả hai người.
Suy nghĩ lại, hầu như bao giờ cũng làm nhiều thứ một lượt như vậy, cho nên rút ngắn được thời gian rất nhiều. Thời gian "dư" ra đó, mình tìm tòi học thêm những gì ưa thích hoặc chơi thể thao hoặc ngủ.
Trong lúc đồng nghiệp thức dậy trước 2 tiếng để vô làm cùng giờ, thì 2 tiếng đó mình còn đang trong giấc ngủ.

Lúc này đang mùa bắp trái. Hôm kia mình mua 6 trái bắp tươi về, chiều đó nấu 2 trái để sáng mang theo đi làm ăn.
Vì mùa hè học sinh được nghỉ, nên cha mẹ chúng cũng xin nghỉ phép để đưa con nít đi chơi, nên các sở và thành phố cũng vắng người.

Ngồi trong sở, đang rảnh rỗi nên lấy bắp ra cạp. Vừa cạp bắp, vừa xem thơ, vừa suy nghĩ...
Nhớ lời sư phụ phong thuỷ, bói toán mình quen, có lần giải thích về "xuất tướng tinh", bổng nhiên nghĩ: "chắc tướng tinh của mình phải là con gà" vì không thích ăn thịt "đồng loại" nhưng lại thích ăn hột bắp.
Và cũng bởi vì:
- Khi còn học mẫu giáo, mình đã từng có bạn gà, thích nựng mồng gà, thích chơi với gà con.
- Mình không thích ăn trứng gà vì đối với mình trứng hơi tanh.
- Không thích ăn thịt gà, vịt và tất cả các con có cánh, vì không thấy ngon.
- và nhứt là trong tất cả mọi loại ngũ cốc, mình rất thích ăn bắp.
Thức ăn có bắp là thích và ăn hoài không ngán, như xôi bắp muối mè, chè bắp, bắp luộc, bắp nướng mỡ hành, bắp rang bơ, bắp non xào, hột bắp trộn với sà lách (mexican salad), súp hầm có hột bắp (chili con carne), bánh tráng bột bắp giòn Mễ-tây-cơ (tortillas, món taco), bắp khoanh dẹp chiên (corn patties), bánh bông lan bột bắp (cornbread muffins).

Nhưng nếu tướng tinh là gà, chắc mình phải là loại gà giới "thượng lưu", vì cho tới bây giờ, mình vẫn không muốn ăn con trùng đất.

Ngẫm nghĩ một lát, mình chợt nhớ tới một chuyện vui sưu tầm (tác giả vô danh) "Thằng rể điên" bạn vào đây đọc hén... http://kimlong9999.blogspot.de/2010/09/chuyen-st-25-chuyen-cuoi-trong-dan-gian.html

Xem thêm truyện ngắn:
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim

Tuesday, July 29, 2014

Kỷ Niệm 70 Năm Chiến Dịch Overlord - Đồng Minh Đổ Bộ ở Normandy

Ngày 6 tháng 6 năm 1944, đồng minh gồm quân đội của các quốc gia: Mỹ, Anh, Gia Nã Đại, Tân-tây-lan, Nam Phi, Bỉ, Lục-xâm-bảo, Hy-lạp, Nam-tư, Na-uy, kháng quân trong nước của Pháp (résistance), quân trốn thoát được của: Pháp, Tiệp-khắc, Ba-lan đã tiến hành chiến trận phía Tây, đổ bộ ở Normandy và mở đầu cho cuộc tấn công tiêu diệt Đức quốc xã.
Ngày 25 tháng 8 năm 1944, đồng minh vào tới Paris, thủ đô của Pháp.
Ngày 2 tháng 5 năm 1945, Bá-linh thủ đô Đức quốc xã đầu hàng, và 5 ngày sau đó, toàn bộ Đức đầu hàng vô điều kiện, thế chiến thứ hai kết thúc ở Âu Châu.

Vào ngày D-Day (Decision Day - Ngày quyết định), dưới sự lãnh đạo của tổng tư lệnh tối cao, tướng Mỹ Dwight David Eisenhower* và phó tư lệnh người Anh Montgomery*. Xuất phát từ phía nam vương quốc Anh Southhampton, Lymington, với hơn 10 000 máy bay, 1 200 tàu chiến, hơn 3 000 thuyền chở quân đổ bộ, 54 000 xe, 3 triệu binh sĩ, trong đó có khoảng 350 000 quân tiên phong, nhảy dù.

Chỉ kể số binh sĩ chết trong chiến dịch Overlord*, có khoảng 200 000 lính Đức và 70 000 lính của đồng minh tử trận.

Phỏng đoán, có khoảng 65 đến 80 triệu người chết trong đệ nhị thế chiến.
- Khoảng 55 triệu chết trong chiến trận và bị bỏ bom chết.
Trong đó 3 250 000 lính Đức, 3 600 000 dân Đức. Tổng cộng khoảng gần 7 triệu.
Áo, lính 230 000, dân 40 000. Tổng cộng 270 000
Ý, lính 330 000, dân 70 000. Tổng cộng 400 000
Lính Nhật chết khoảng 2 300 000, thường dân khoảng 800 000. Tổng cộng khoảng 3 triệu.
Vậy có khoảng 11 triệu phía phát xít chết. Phần còn lại 44 triệu phía đồng minh.

Ngoài ra còn những người chết khác tổng số khoảng 13 triệu, bao gồm
- Do thái khoảng 6 triệu.
- Tù binh Liên xô khoảng 3 triệu.
- Dân du mục 270 000.
- Người chết trong trại tập trung không phải Do thái như người đảng đối lập, dân bị bắt vào trại để làm việc cho Đức quốc xã và những người già hoặc khuyến tật tổng cộng khoảng 4 300 000

Dwight David Eisenhower* sanh ngày 14.10.1890 ở Texas, mất 28.03.1969. Theo đảng cộng hoà. Tổng thống thứ 34 của Mỹ 1953-1961.
Sir Bernard Law Montgomery*, biệt danh "Monty" sanh ngày 17.11.1887 tại Luân-đôn, mất 24.03.1976.
Lính chuyên nghiệp, hiến dâng gần trọn cuộc đời cho quân đội, ra trường Sandhurst "Học viện quân sự hoàng gia Anh", là lính bộ binh trong đệ nhứt thế chiến và bị trọng thương. Giữa hai thế chiến, ông đi lính đóng quân tại Ái nhĩ lan, Ấn độ, Ai cập và Trung đông.
Từ 13.08.1942 được thủ tướng Anh Winston Churchill phong chức tổng tham mưu trưởng quân đội Anh. Nhờ đạt được nhiều thành tích nổi bật trong quân đội, đánh bại tướng Đức Erwin Rommel trên chiến trường Bắc Phi (1942 - 1943) thắng trận chiến lịch sử ở El-Alamein (Ai cập), Montgomery được vua Anh George VI (giữ ngôi từ 1936 - 1952) phong tước hiệp sĩ, mang dòng quí tộc từ năm 1946.
Danh hiệu đầy đủ: Sir Bernard Law Montgomery, 1st Viscount Montgomery of Alamein.
Sách ông viết: El Alamein (1948); The Memoirs of Field Marshal Montgomery (1958); Normandy to the Baltic (1968), History of Warfare (1968).
Viscount giới quí tộc cấp bậc giữa Baron (Nam Tước) và Earl (Bá Tước)
Operation Overlord* (tạm dịch) Chiến dịch Chúa tể.
Một số phim của Mỹ và Anh về đệ nhị thế chiến:
- Behide the rising sun 1943
- Breakthrough 1950
- Angels one five 1952
- Attack 1956
- The guns of Navarone 1961. Đoat 1 giải Oscar về best special effect.
- The longest day 1962. Đoạt 2 giải Oscar về best special effect và best cinematography black and white.
- 36 Hours 1964
- Battle of the Bulge 1965
- The dirty dozen 1967 Đoạt 1 giải Oscar: John Cassavetes best actor in a supporting role.
- Where eagles dare 1968
- Kelly's heroes 1970
- Tora! Tora! Tora! 1970
- Midway 1976
- A bridge too far 1977
- Phim truyền hình Bun-ga-ri, 26 tập 1969: Trên từng cây số - Na vseki kilometar - Every Kilometer. Nhân vật chính: Thiếu tá Nicolai Dejanow; đại uý Dimitri Bombow; Woivodata; Alecsej; Margo,...
... sưu tầm và dịch.

Sunday, July 20, 2014

Tưởng Nhớ 70 Năm Ngày Bá Tước Stauffenberg và Những Người Cùng Chí Hướng Mưu Ám Sát Hít-le

Lịch sử Đức 70 năm trước đây, đại tá Claus Schenk bá tước của Staufffenberg và những người cùng mục đích giải cứu dân tộc ra khỏi móng vuốt của Đức quốc xã, họ đã thực hiện vụ ám sát Hít-le tại hầm phòng bị của lãnh đạo Wolfsschanze (tạm dịch: chổ ẩn núp của sói) nay thuộc Ketrzyn, miền bắc Ba lan.
Do một sự tình cờ ngẫu nhiên mà Hít-le thoát chết.

Ngày 20 tháng 7 năm 1944, một trái bom đã được đại tá Stauffenberg đặt trong cặp táp, để dưới bàn (ngang khoảng 3m, dài 4m) làm bằng gỗ sồi, rất dầy và nặng ở trong hầm bê tông, trụ sở chính mà Hít-le cùng các tướng lãnh họp lại để bàn bạc về chuyện đánh trả, chống cự với *đồng minh đang ào ạc tấn công vào Đức* từ khắp mọi hướng.
Đại tá Stauffenberg được mời họp, tiếp cận với Hít-le hôm ấy là vì tuy ông bị thương nặng trong chiến trường ở Phi Châu năm 1943 (sư đoàn 10, xe tăng), mất mắt bên trái và bàn tay phải, bàn tay trái chỉ còn 3 ngón, nhưng ông đang nhiệm chức Tham mưu trưởng tư lệnh tối cao của quân đội dự bị.
12 giờ 40 phút trưa, bom nổ làm bốn người thiệt mạng và chín người bị thương nặng, những người khác bị trầy nhẹ. Hít-le chỉ bị một vài vết bầm và bị lũng màng nhĩ.
Tiến trình và những trục trặc trong vụ ám sát, xem bên dưới.
Nếu không phải vì một người nào đó đã dời cặp có bom của Stauffenberg về bên phải để dựa phía bên kia chân bàn cách xa Hít-le, để người đó có thể thuận tiện chồm lên bàn trãi bản đồ, thì có lẽ ngày 20 tháng 7 năm 1944 đã là ngày chết của Adolf Hitler.

Sau việc ám sát Hít-le không thành công, Đức quốc xã đã bắt giữ khoảng 700 người, hơn 200 người bị hành quyết. Các nạn nhân bị treo bằng dây đàn dương cầm, dùng móc treo heo và treo sống ở hồ Ploetzen tại Bá Linh. Hơn mười máy quay phim luân phiên quay sự thống khổ, dẫy chết của những người bị xử tử. Những cuộn phim này đã được trực tiếp gởi đến trụ sở của quốc trưởng Hít-le. Đến nay, nhà cầm quyền cho là các cuộn phim đó đã bị thất lạc mất.

Với sự thất bại của vụ ám sát, nhân dân Đức đã mất đi một cơ hội chứng tỏ rằng ít nhứt họ có thể tự giải thoát.
Nếu ngày đó cuộc ám sát thành công thì đệ nhị thế chiến chắc chắn đã chấm dứt sớm hơn, sẽ có muôn vàn những người cha, người con, anh, em trai giữ được mạng sống, thành phố không bị bỏ bom tàn phá.
Sau chưa đầy một năm, đất nước của họ bị chinh phục, dân tộc Đức thua về cả ba mặt: quân sự, chính trị, đạo đức, và chỉ còn có thể đầu hàng vô điều kiện do đại tướng Đức Alfred Josef Ferdinand Jodl ký vào ngày 7 tháng 5 năm 1945.

Một ngày sau đó 21.7.1944, bá tước Stauffenberg bị xử bắn. Trong số người bị xử tử, có không ít người thuộc dòng dõi quý tộc như Helmuth James bá tước của Moltke, Heinrich bá tước của Dohna-Schlobitten, trung tướng Karl nam tước của Thuengen, thiếu tướng Roland của Hoesslin, tướng Carl-Heinrich của Stuelpnagel, tướng Friedrich của Rabenau, đại tá Wessel nam tước của Freytag-Loringhoeven, trung tá Roland của Hoesslin, trung tướng Paul của Hase, đại tá Albrecht Ritter Mertz của Quirnheim, trung tá Max Ulrich bá tước của Drechsel, đại tá Wessel Nam tước của Freytag-Loringhoven, trung tá Caesar của Hofacker, trung tướng Gustav Heisterman của Ziehlberg, trung tá Fritz của Lancken, trung tá Wilhelm bá tước của Lynar, trung tá Heinrich bá tước của Lehndorff-Steinort, các tướng tá cao cấp trong quân đội thuộc giới quý tộc như thống chế Erwin của Witzleben, thiếu tướng Henning của Tresckow (tự tử), trung tá Gerd của Tresckow (tự tử), trợ thủ của Stauffenberg - trung tá Werner của Haeften, đại tá Georg của Boeselager, thiếu tá Philipp của Boeselager, thiếu tá Hans-Jürgen bá tước của Blumenthal, Hans Bernd của Haeften, Hans của Dohnanyi, thiếu tướng Hans Georg Schnidt của Altenstadt, đại tá Nikolaus bá tước của Uexkuell-Gyllenband, đại úy Adolf Friedrich bá tước của Schack, đại úy Hans-Ulrich của Oertzen, đại úy Ludwig nam tước của Leonrod, đại úy Alexis nam tước của Roenne, thiếu tá Ludwig Nam tước của Leonrod, đại úy Hans Otfried của Linstow, trung tá Hans Alexander của Voss, luật sư và thiếu tá Randolph Nam tước của Breidbach-Buerresheim, đại úy Rudolf bá tước của Marogna-Redwitz, trung úy Albrecht của Hagen, trung úy Hans-Viktor bá tước của Salviati, Đại sứ ngoại giao Friedrich Werner của Schulenburg, Ulrich của Hassell, Ferdinand nam tước của Lueninck, Michael bá tước của Matuschka, Kurt của Plettenberg, thiếu tá Axel của Bussche, Friedrich Werner của Schulenburg, Fritz-Dietlof của Schulenburg, Ulrich Wilhelm bá tước của Schwerin Schwanenfeld, trung tá Hasso của Boehmer, Adam của Trott Solz, Peter bá tước của Yorck Wartenburg, 19 tướng, 26 đại tá, 2 đại sứ tổng lảnh sự, 7 nhà ngoại giao, 1 bộ trưởng, 3 thư ký của nhà nước và trưởng văn phòng cảnh sát hình sự, cảnh sát trưởng Wolf-Heinrich bá tước của Helldorf, và tỉnh trưởng.
Anh của ông Berthold Schenk bá tước của Stauffenberg sanh 15 tháng 3 năm 1905 tiến sĩ luật, bị Đức quốc xã tuyên án và treo cổ ngày 10 tháng 8 năm 1944.
Những người bị bắt vì có liên quan đến việc ám sát, có người bị xử tử ngay, có người bị tra khảo để tìm người đồng mưu. Cho đến phút tắt thở, họ cũng hoàn toàn không biết thân nhân sống chết ra sao. Vợ con họ bị bắt, mẹ và con bị tách rời nhau ra, con lớn thì bị cho vào quân đội đẩy đi chiến trường Liên xô và Đông Âu, con gái lớn và mẹ bị cho vào trại tập trung, trẻ em nhỏ từ 9 tháng đến 12 tuổi bị bắt vào trại mồ côi đặc biệt gần trại tập trung ở Bad Sachsa ngay trung tâm của nước Đức, họ không được quyền nói hoặc gọi họ thật của nhau, mà được đặt cho một họ khác.
Cho đến khi quân đội Mỹ giải cứu, mẹ mới có cơ hội tìm lại con của mình.
Sau chiến tranh, khi đi học thì họ vẫn bị các học trò khác hàng ngày đi theo sau và gọi là "con của tên phản quốc". Trẻ em bị những cú sốc như vậy nên có người không còn muốn sống và bị bịnh về tinh thần.
Chỉ có người nước ngoài khi biết họ là ai thì tôn trọng cha của họ, như con của trung tướng và chỉ huy trưởng của thủ đô, Friedrich Wilhelm của Hase tường thuật là không phải người Đức mà là người Hoà lan gọi cha ông là vị anh hùng, đến nay đã qua nhiều thập niên mà ông vẫn còn xúc động đến khóc khi kể.
Phần lớn, con của những vị anh hùng của Đức này hiện sống ở Mỹ, Thuỵ sĩ, nước ngoài.

Claus Philipp Maria Schenk bá tước của Stauffenberg sanh ngày 15 tháng 11 năm 1907 tại Jettingen, vương quốc Bavaria miền Nam nước Đức, theo đạo công giáo. Bị xử bắn ngày 21 tháng 7 năm 1944 tại Bá Linh. Ông là sĩ quan trong quân đội Đức quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai và cũng là một trong những nhân vật chính trong đội chống kháng với chế độ và cố gắng cùng với các tướng lãnh khác thực hiện đảo chính qua chiến dịch Walkuere*.
Stauffenberg là một người yêu nước nồng nhiệt, ban đầu ông nhiệt tình theo chế độ, nhưng khi ông nhận ra tính chất ác độc của chế độ Đức quốc xã và do thấy rỏ tình hình quân sự không lối thoát của quân đội Đức, ông đã kháng lại chế độ.
Sau khi đại úy Stauffenberg bị xử tử, theo lệnh của Himmler*, xác của ông bị đốt, tro rãi trên cánh đồng.

Ông có 5 người con (3 trai 2 gái), hiện có 4 người vẫn còn sống:
- Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg sanh 3 tháng 7 năm 1934, cựu Thiếu tướng. Ông có 3 con trai.
- Heimeran Schenk Graf von Stauffenberg sanh 9 tháng 7 năm 1936. Có hai con trai.
* Cháu nội 3 trai 1 gái: Maximilian Schenk Graf von Stauffenberg 15.01.1997; Lioba Schenk Graefin von Stauffenberg 18.07.1998; Nikolaus Schenk Graf von Stauffenberg 06.12.2000; Josef Schenk Graf von Stauffenberg 22.07.2002.
- Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg sanh 4 tháng 5 năm 1938, luật sư và chính trị gia.Có 4 con (2 trai, 2 gái).
- Valerie Schenk Graefin von Stauffenberg sanh 15 tháng 11 năm 1940, mất ngày 4 tháng 6 năm 1966
- Konstanze Schenk Graefin von Stauffenberg sanh 27 tháng 1 năm 1945 (6 tháng sau khi cha bà chết). Là tác giả viết sách. Hiện sống tại Thuỵ sĩ. Chồng bà cũng dòng quý tộc. Bà có 3 con, con trai Philipp của Schulthess sanh 23 tháng 3 năm 1973, đã làm việc nhiều năm trong ngân hàng đầu tư và hiện là diễn viên điện ảnh.

Tiến trình và những trục trặc trong vụ ám sát:
- Thông thường khi lãnh đạo Hít-le gọi họp ở "hầm núp của sói" thì sẽ xuống dưới hầm trong lòng đất, nhưng hôm đó vì quá đông, tổng cộng 25 người nên ban tổ chức dời chổ họp lên phòng bên trên mặt đất, vì rộng nên sức nổ bị giảm bớt hiệu lực.
- Hít-le dời giờ họp sớm hơn 30 phút, vì chiều hôm đó có cuộc họp ở nơi khác.
- Bá tước Stauffenberg phải chỉnh lại thời gian bom nổ. Viện cớ là quần áo ướt mồ hôi phải sang phòng khác thay nên xin mọi người đợi một lát ông mới có thể báo cáo phần của ông về tình hình quân sự. Sang phòng bên, vì Stauffenberg chỉ còn ba ngón tay nên phải nhờ sự giúp đỡ của trợ thủ của ông là trung tá Werner von Haeften chỉnh lại giờ bom nổ.
- Vì họ bị một Thượng sĩ thúc giục phải sang nhanh để báo cáo, nên họ chỉ có thể chỉnh một bom thay vì nguyên thuỷ theo dự định là hai bom mỗi bom 1kg chất nổ.
- Thay vì để cả trái bom chưa chỉnh giờ vào trong cặp chung với trái bom kia, Stauffenberg đã đưa gói bom chưa chỉnh cho trợ thủ của mình, người không được phép vào phòng họp.
- Ông đặt cặp có bom dưới bàn để bản đồ, gần chân bàn, phía bên chổ đứng của Hít-le. Báo cáo xong, Stauffenberg viện cớ là có cuộc gọi quan trọng, ông đã rời khỏi phòng họp trước khi bom nổ 10 phút. Một người nào đó đã dời cặp về phía bên phải và để cặp phía bên kia của chân bàn, vừa cách xa Hít-le hơn lại vừa có chân bàn gổ sồi che bớt sức nổ cho Hít-le.
- Vì mùa hè nên 3 cửa sổ đều được mở rộng nên sức nổ cũng thất thoát một phần.
- Một tướng đang chỉ trên bản đồ vùng phía bắc, vùng quân đội Liên xô đang tràn xuống Đức, nên cả hai (tướng và Hít-le) gần như toàn phần trên ở trên bàn gổ sồi dầy, nên bom nổ họ cũng được cảng bớt.
Walkuere* Theo nghĩa đúng của chữ, đây là nhân vật thần thoại của các nước Bắc Âu, là tên gọi một vị thần nữ, có phép thuật siêu nhiên.
Nghĩa bóng, là mã báo động của quân đội Đức quốc xã, bao gồm lực lượng an ninh, quân đội dự bị, lính được nghỉ phép. Nghe được mật khẩu đó, tất cả các binh sĩ phải tập họp trong vòng vài giờ thành từng trung đoàn, các nhóm chiến đấu, trang bị vũ khí và đạn dược để chờ lệnh.
Heinrich Himmler*: từ năm 1936 nhiệm chức tổng tư lệnh toàn bộ cảnh sát, chỉ huy trưởng đơn vị mật vụ, tình báo, chỉ huy trưởng nhân viên an ninh của quốc gia, chỉ huy trưởng tổ chức bán quân sự, đơn vị chiến đấu ưu tú bảo vệ Hít-le, giám đốc cục điều tra hình sự. 
Với điều khoản trong hiến pháp Đức quốc xã: "phòng chống tội phạm", Himmler và tay sai có quyền bắt, tra khảo, giết hoặc cho vào trại tập trung bất cứ ai mà không cần toà xử (tiền trảm, hậu khỏi cần tấu). 
Khi Đức thua, bị quân đội Anh bắt làm tù binh, Himmler giả dạng là lính thường nhưng bị nhận dạng, Himmler uống thuốc độc tự tử, đã sống được gần 45 năm. 
Đồng minh đang ào ạc tấn công vào Đức*: hướng tây đồng minh Mỹ, Anh đổ bộ ở Normandy từ ngày 6 tháng 6 năm 1944 D-Day (Decision Day). Tấn công từ hướng đông, chiến dịch Bagration (Багратион) của Liên xô bắt đầu từ 22 tháng 6 năm 1944.

...sưu tầm

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo